24. Dönem POMEM (3 bin kadın polis alımı) fiziki yeterlilik ve mülakat sınavları ne zaman? « Haberkulis.org

SON DAKİKA

24. Dönem POMEM (3 bin kadın polis alımı) fiziki yeterlilik ve mülakat sınavları ne zaman?

Bu haber 27 Nisan 2019 - 15:27 'de eklendi ve 18 kez görüntülendi.

24. POMEM 3 bin kadın polis alımı için imtihan esasları, ön sıhhat kontrolü, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı uygulanacak.

SINAV ESASLARI

Adaylar POMEM sınavlarına girmeden evvel ön sıhhat komisyonu tarafından ön sıhhat kontrolünden geçirilir. POMEM’e giriş sınavları, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı şeklinde yapılır.

İnternet üzerinden duyuru edilen yer ve tarihte adayların POMEM Giriş Sınavları yapılacaktır. Adayların ikamet illerine göre belirlenen imtihan merkezleri ve imtihan tarihleri kesinleşip internet üzerinden duyuru edildikten sonra değiştirilemez. Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar, aynı müracaat dönemi içinde diğer bir imtihan komisyonuna başvuramazlar. Imtihan komisyonu kararlarına itiraz edilemez.

ÖN SAĞLIK KONTROLÜ

Adaylar POMEM sınavlarına girmeden evvel ön sıhhat komisyonu tarafından ön sıhhat kontrolünden geçirilir. Ön sıhhat kontrolü Emniyet Teşkilatı Sıhhat Şartları Yönetmeliğine göre yapılır.

Ön sıhhat kontrolü komisyonu adaylar hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur” veya “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” şeklinde karar verir. “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar hakkında gerekçe belirtilir. Hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar, bir sonraki imtihan aşamasına geçemezler.

FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI

Ön sıhhat kontrolü komisyonu tarafından “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur” kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar. Fiziki yeterlilik imtihan komisyonu namzet değerlendirme ve seçme işlemini, adayın var durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar. Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.

Başarılı olmak için surat tam puan üzerinden en az altmış puan almak zorunludur. Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar mülakat sınavına tabi tutulurlar.

UYARI: Fiziki yeterlilik sınavında adayların tabi tutulacağı parkur ve talimatı ayrıca Polis Akademisi Başkanlığının www.pa.edu.tr resmi internet sayfasından duyurulacaktır.

Adayların Fiziki Yeterlilik Sınavında yanlarında spor hareketlerine müsait kıyafet ve pabuç getirmeleri faydalarına olacaktır.

MÜLAKAT SINAVI

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat imtihan komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.

Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,
b) Kendisinden istenileni kavrama,
c) Özgüveni,
ç) İfade etme yeteneği,
d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere yekün surat tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için surat puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.

SINAV SONUÇ LİSTESİNİN BELİRLENMESİ VE İLANI

Adayların başarı sıralamasına temel POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %’i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %’i ve mülakat sınavı puanının P’sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS’den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği temel alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı ufak olan namzet tercih edilir. Adayların imtihan sonuçları, imtihan ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığınca duyuru edilir.

UYARI: Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile imtihan sonuçları duyurulmayacak ve netice belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan imtihan netice duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Adayların eksik, yanıltıcı, yalan beyan, düzmece evrak veya imtihan komisyonlarını yanlış bilgilendirme sonucunda sınavlara katılarak başarılı olan adayların sınavı asıl ve yedek olarak kazanmış olsalar bile, geçici-kesin kayıt işlemleri yapılmayacak, kati kayıt ve okula kabulleri yapıldıktan sonra bu durumları ortaya çıkanların, ilgili yasal mevzuat çerçevesinde eğitim-öğretimin herhangi bir aşamasında ilişikleri kesilecektir. Adayın laf konusu işleme kasıtlı olarak sebebiyet verdiğinin tespit edilmesi durumunda namzet hakkında lüzumlu yasal işlem yapılacaktır.